ذکر امروز
معرفی کتاب

کتاب «نقشه راه اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری» در راستای تبیین مفهوم و بیان الزام‌ها و ارکان اقتصاد مقاومتی که مشتمل بر بیانات، رهنمودها و سیاست‌های امور اقتصادی رهبری است، در سه بخش و 10 فصل به همت ابراهیم زارعی گردآوری و از سوی انتشارات ایران منتشر شده است.

امکانات جانبی


حمایت می کنیم
اقتصاد مقاومتی راهبردی کلی واساسی برای پیشرفت اقتصاد است.از شاخصه های مهم اقتصاد پیشرفته “مقاوم بودن” آن در برابر نوسانات وفشارهای داخلی وخارجی است،مردمی کردن اقتصاد واینکه مردم درامور اجرایی کشوربه ویژه اقتصادی مشارکت فعال ومثبت داشته باشند.

در میان آثار استاد مطهری اجمالاً به این موضوعات اشاره شده است .عزم همان اراده وهمت است که در عمل به اجرا گذاشته می شود وآنگاه که انسان به مرحله رشد اندیشه وتفکر می رسد از این موهبت الهی نیز برخوردار است .

به تعبیر استاد شهید «انسان میوه درخت طبیعت است ،میوه درخت دنیاست،تمام امکاناتی که برای ما انسانها موجود است،در طبیعت ودنیا موجود است،برای ما خوب شدن در دنیا امکان دارد (بستگی به نوع انتخاب ومیزان همت واراده مادارد) وسایل بد شدن و بدتر شدن هم باز در دنیا موجود است، ما که در این دنیا هستیم، بر روی درخت طبیعت ودنیا هستیم ،میوه این درخت هستیم ،اگر عبادت کنیم مثل میوه ای که می رسد،رسیده می شویم و اگر گناه کنیم مانند میوه ای که آفت زده می شود،آفت زده می شویم.»عزم واراده پیش نیاز تحرک وعمل است ،ایجاد فرصتها نیز تلنگری است برای دست یافتن به هدف مورد نظر،عزم ملی در تغییر نگرش نسبت به زندگی وامور معاش،عزم ملی در دفاع از منافع مکتب اسلام ،از حریم کشورداری است.(آزادی معنوی ص۶۶)

مردم یکی از بخشهای اقتصاد مقاومتی به شمار می روند که بدون توجه به نقش اساسی آنها برنامه ریزی ومدیریت اقتصادی میسر نخواهد بود.انسان یک عامل محوری در همه ابعاد و وجوه جامعه از جمله فرایندهای اقتصادی است .زیرا از یک طرف قدرت مدیریت نظام و تخصیص منابع را دراختیار دارد واز طرف دیگر با نیروی کار خود به تصمیم های اتخاذ شده خود جامه عمل می پوشاند .

این پیشرفت وموفقیت ویا حتی شکست جوامع بستگی تمام وکمال به کم وکیف انسانی جامعه دارد ،اما نقش اصلی واساسی مردم در اقتصاد مقاومتی در مدیریت مصرف جلوه می کند و اگر مردم به مصرف کالاهای داخلی ودوری از اسراف تمایل پیدا کنند ،بسیاری از فشارهای خارجی کاهش می یابد وکسب وکار داخلی رونق پیدا می کند.

شهید مطهری جهاد اسلامی را صِرف شمشیر زدن وبا دشمن جنگیدن را شرط نمی داند ،بلکه هر عملی است که انسان را ازضعف ایمان به یقین واعتقاد راسخ رهنمون می شود.امروز جهاد یعنی تبلیغ وترویج فرهنگ اسلام با برنامه های جامع وجذاب وجهاد یعنی درگیری در تعبیرمعنوی آن جهاد با نفس را معنی می نماید.(ازادی معنوی ص۱۶۴)

استاد مطهری احترام به عمل ،احترام به کار وکوشش، آن هم سخت کوشی وجهاد وبه تعبیر قران ” هرگونه توجه به زندگی را منافی عبادت وخداپرستی می دانستند “.

پیامبراکرم(ص) فرمودند:«الکارُعلی عیالهِ کالمجاهدِ فی سبیل الله»«یعنی آن کسی که در راه اداره عائله خودش زحمت می کشد،مثل کسی است که در راه خدا شمشیر می زند».

پیغمبر اسلام با هرنوع گداصفتی،کلاشی وکِل برمردم بودن سخت مبارزه کرده است وفرموده اند:«ملعونُ مَن القی کلهُ علی الناس»«یعنی از رحمت خدا به دور است کسی که سنگینی بار زندگی خودش را به دوش دیگران می اندازد»ودر جای دیگر می فرمایند:« اصلحوا دنیاکم واعملوا لاخرتکم کانکم تموتون غداً»«یعنی در کارهای دنیوی  خودتان مصلح باشید ،کار صحیح ودرست بکنید ودنیای خودتان را سروسامان بدهید(مصلح باشید غیر از حریص بودن وپول پرست بودن است)،اما نسبت به آخرت آن طور فکر کنید که گویا همین فردا دارید رخت برمی بندید.

فاطمه تهامینوع مطلب : اقتصاد مقاومتی، 
برچسب ها : اقتصاد مقاومتی، استاد مطهری، مدیریت جهادی،
دوشنبه 10 خرداد 1395 :: نویسنده : ربیعی
اقتدار نظام اقتصادی :
اسلام می خواهد که غیر مسلمان بر مسلمان تسلّط و نفوذ نداشته باشد. این هدف، هنگامی میسّر است که ملّت مسلمان در اقتصاد نیازمند نباشد و دستش به طرف غیرمسلمان دراز نباشد و الّا نیازمندی ملازم است با اسارت و بردگی ولو آن که اسم بردگی در کار نباشد. هر ملّتی که از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملّت دیگر دراز باشد، اسیر و برده او است و اعتباری به تعارف های دیپلماسی معمولی نیست.

به قول نهرو، ملّتی مستقل است که جهش اقتصادی داشته باشد. علیعلیه السلام می فرماید: محتاج هرکه شوی، اسیر او خواهی بود. بی نیاز از هرکه گردی، با او برابر خواهی شد، و هرکه را مورد نیکی و احسان خود قرار دهی، فرمانروای او خواهی شد. اگر ملّتی کمک خواست و ملّتی دیگر کمک داد، خواه ناخواه اوّلی برده، و دومی آقا است. چقدر جهالت و حماقت است که آدمی ارزش سلامت بنیه اقتصادی را درنیابد و نفهمد اقتصاد مستقل یکی از شرایط حیات ملّی است .

اقتصاد مقاومتی از نگاه شهید مطهری
تولید ملی و رشد اقتصادی : یکی از اصولی که در اقتصاد باید درنظر گرفت، اصل تزیید ثروت ملّی و تکثیر تولید است؛ یعنی اقتصاد سالم آن است که جریان ثروت و منابع اوّلیه به نحوی باشد که بر ثروت که یگانه وسیله مادّی و پایه ای از پایه های زندگی است بیفزاید و قدرت ملّی را در تحصیل وسایل مادّی و معنوی زندگی مضاعف کند و این مشروط به دو شرط است: یکی این که منابع ثروت آزاد باشد و دچار حبس و توقّف نشود؛ دیگر این که فعّالیت، آزاد و محترم باشد؛ یعنی ثمره فعّالیت به فعال برگردد .

در این جا دو مطلب است: یکی این که تزیید سرمایه ملّی یا شخصی به چه نحو و چه کیفیتی باشد. معمولاً اقتصادیون ، تمایلات و خواسته های بشر را، ولو خواسته های مصنوعی و انحرافی، سرچشمه در آمد می دانند؛ ولی اسلام، مسأله تقاضا را به هر نحو باشد، سرچشمه در آمد مشروع نمی داند. آن را کنترل می کند و به علاوه، پاسخ گفتن به این تقاضاها را غیرمشروع می داند؛ ولی مادّیون اقتصادی حتّی تقاضای نامشروع مثل اعتیاد به مواد مخدّر ایجاد می کنند تا راه در آمد خود را باز کنند.

منبع : نظری به نظام اقتصادی اسلام ، مرتضی مطهری ،چاپ پنجم ص ۲۲، ص۲۰۶ و۲۰۷نوع مطلب : اقتصاد مقاومتی، 
برچسب ها : اقتصاد مقاومتی، استاد مطهری،
پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : ربیعی
اسلام دو پیوند با اقتصاد دارد: مستقیم و غیر مستقیم.

پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد از آن جهت است كه مستقیماً یك سلسله مقررات اقتصادی درباره مالكیت ، مبادلات ، مالیاتها، حجرها، ارث، صدقات، وقف، مجازات های مالی یا مجازاتهایی در زمینه ثروت و ... دارد.

اسلام كتاب "البیع، الاجاره ، كتاب الوكاله، كتاب الرهن، كتاب الارث ، كتاب الهبه، كتاب الوقف" دارد و از طرف دیگر می دانیم اصل "نؤمن ببعض ونكفر ببعض" همانطور كه قرآن كریم می فرماید، مطرود است، علیهذا یا باید اسلام را در بست بپذیریم و یا باید در بست رد كنیم. پیوند غیر مستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است. در این جهت برخی مذاهب دیگر نیز كم و بیش چنین می باشند.

اسلام مردم را توصیه می كند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار، منع دزدی ، خیانت و رشوه همه اینها در زمینه ثروت است و یا قسمتی از قلمروی این مفاهیم ثروت است. تا حدود مسائل اقتصادی روشن نشود، حدود عدالت، امانت، عفت، احسان و همچنین حدود دزدی، خیانت و رشوه روشن نمی شود.منبع: نظری به نظام اقتصاد اسلامی اثر استاد مطهری صفحه 17-16نوع مطلب : اقتصاد مقاومتی، 
برچسب ها : اسلام و اقتصاد، استاد مطهری، اقتصاد اسلامی،
دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : ربیعی
اسلام طرفدار دو قدرت است: یكی قدرت روحی و دیگر قدرت اقتصادی.

طرفدار قدرت روحی است به این معنی كه می گوید از ناحیه اخلاقی شما باید این قدر قوی و نیرومند باشید كه به دنیا و مافیهایش، اعتنا نداشته باشید، بنده و اسیر دنیا نباشید. چه عالی می فرماید امیرالمؤمنین(ع): "الزهد كله بین كلمتین من القرآن" (1) علی (ع) كه زهد را از جنبه قوت روحی تفسیر می كند می فرماید: خدا در قرآن بیان كرده "لكیلا تأسوا علی مافاتكم و لا تفرحوا بما آتكم" (2) وقتی از ناحیه روحی به این مقام رسیدید كه اگر تمام دنیا به شما رو بیاورد، شادی زده و اسیر نمی شوید و اگر تمام دنیا را از شما بگیرند، روحتان شكست نمی خورد، در این صورت شما زاهد هستید. اسلام طرفدار دو قوت است. این دو قوت مربوط به مسئله زهد و دنیاست. از ناحیه روحی اینقدر ما باید قوی و نیرومند باشیم كه مال و ثروت دنیا نتواند ما را بنده خودش قرار بدهد و از نظر اقتصادی باید كوشش كنیم مال و ثروت را از طریق مشروع در اختیار خودمان بگیریم تا بتوانیم از این قدرت مادی و اقتصادی استفاده كنیم.

وقتی كه دانستید، اسلام طرفدار این دو قدرت است (قدرت اخلاقی و قدرت اقتصادی) ، [در قیاس خواسته اسلام با خودمان] می بینید ما زاهدهایی هستیم كه در هر دو ناحیه طرفدار ضعف هستیم و ضعف داریم. ما زاهدی هستیم كه همیشه از قدرت اقتصادی ، از ثروت دوری گزیده ایم، یعنی ضعف را انتخاب كرده ایم ، مردمی كه پول و ثروت نداشته باشند، مسلم است كاری را كه از اقتصاد ساخته است، نمی توانند انجام بدهند.

از ناحیه روحی هم اتفاقاً ضعیف هستیم، چون وقتی ما خودمان را به این ترتیب تربیت كردیم كه به وسیله دور نگهداشتن خود از مال دنیا به خیال خودمان زاهد شدیم، یك روز كه دنیا به همان زاهد ها روی می آورد، می بینیم اختیار از كفش بیرون رفت. می بینیم نه از ناحیه روحی قوی هستیم و نه از ناحیه اقتصادی . پس زهد در اسلام، قوت و قدرت روحی است . با این قدرت و قوت روحی ، مال و ثروت دنیا كه قدرت دیگری است ، نه تنها به شما صدمه نمی زند بلكه در خدمت شما قرار می گیرد.

پی نوشت ها :
1- نهج البلاغه فیض الاسلام ، حكمت 431 صفحه 1291.

2- سوره حدید ، آیه 23.
منبع : نظری به نظام اقتصاد اسلامی اثر استاد مطهری صفحه 127-128نوع مطلب : اقتصاد مقاومتی، 
برچسب ها : اقتصاد اسلامی، زهد، قدرت اقتصادی،
دوشنبه 6 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : ربیعی
اسلام دو نوع پیوند با اقتصاد دارد: پیوند مستقیم از طریق یك سری مقرّرات اقتصادی دربارة مالكیت، مبادلات، مالیات‏ها و... و مباحث مفصل در تحت عنوان كتاب بیع، اجاره، ارث و وقف و... . پیوند غیر مستقیم از طریق اخلاق مانند سفارش به امانت، عدالت، احسان و منع دزدی و خیانت و رشوه.

مباحث اقتصادی به شكل عام آن، دارای سابقة بسیار طولانی است و كتاب‏های عقاید اقتصادی به طور معمول از افكار افلاطون و ارسطو در قبل از میلاد مسیح و از فارابی و ابن خلدون و سن توما در قرون وسطا یاد كرده و در نهایت، اندیشه‏های مركانتالیست‏ها و فیزیوكرات‏ها را در جایگاه بنیانگذاران دانش اقتصاد به شكل جدید آن می‏دانند.

مباحث اقتصادی، بین دانشمندان و متفكّران اسلامی، به صورت پراكنده و نیز به صورت موضوعی و بیش‌تر با صبغة فقهی به چشم می‏خورد؛ امّا اقتصاد اسلامی به گونه كلاسیك آن سابقة دیرینی ندارد. نخستین كسی كه بحث اقتصاد را به صورت جدّی در عرصه علوم اسلامی مطرح كرد، شهید بزرگوار صدر بود كه با كتاب ارزشمند اقتصادنا، تحوّلی را در این زمینه پدید آورد و حتی در بین دانشمندان اهل سنّت نیز جای خود را باز كرد. در ایران، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، متفكّرانی چون شهید بهشتی و شهید مطهری به مناسبت، مطالبی را در بحث اقتصاد طرح كرده‏اند.

یكی از ویژگی‏های شهید مطهری این بود كه به مسائل اجتماعی حسّاسیت خاص داشته، هرگاه با پدیده‏ای مواجه می‏شد كه ذهن متفكّران زمان خود را به خود مشغول كرده بود، با تلاش و پیگیری خاصّ خود، به تحقیق دربارة آن می‏پرداخت. در بحث اقتصاد، وی چند كتاب مستقل نگاشته و در سایر تألیفات خود نیز به مناسبت بدان پرداخته است. در این مقاله، با استفاده از آثار استاد، سعی برتبیین اندیشة اقتصادی آن بزرگوار دربارة نظام اقتصادی اسلام مطابق با ادبیات فعلی می‏پردازیم.نكتة قابل توجّه در این مطالعه این است: در وضعی كه نگرش اكثر فقیهان به اقتصاد، از زاویة خرد و حلّ مسائل فردی بوده، شهید مطهری معتقد به نظام‏مند بودن اسلام در همة عرصه‏ها و از جمله اقتصاد بوده است.

قلمرو دین در امور دنیایی
به‌طور كلّی درباره حوزه دخالت دین در امور دنیا، دیدگاه‏های گوناگونی وجود دارد. برخی، مأموریت پیامبران را صرفا" پرورش ابعاد روحی و تربیتی انسان دانسته، به دین اقلّی معتقدند و می‏گویند: خداوند، سامان دادن امور دنیایی آدمیان را به خودشان واگذاشته است و به تعبیر برخی از اینان، «ابلاغ پیام‏ها و انجام كارهای اصلاحی و تكمیل دنیا در سطح مردم دور از شأن خدای انسان و جهان است و تنزّل دادن پیامبران به حدود ماركس‏ها، پاستورها و گاندی‏ها یا جمشید و بزرگمهر و همورابی است»

وی در بخش دیگری از مقالة خود گفته است:آن‌چه در هیچ یك از سرفصل‏ها و جاهای دیگر دیده نمی‏شود، این است كه گفته شود آن را فرستادیم تا به شما درس حكومت و اقتصاد و مدیریت اصلاح امور زندگی دنیا و اجتماع بدهد .

برخی از نویسندگان معاصر نیز با این بیان كه «دین، اصلا" در تدبیر دنیا دخالت نكرده و آن را به عقلا وانهاده است»، به تبیین این دیدگاه می‏پردازند . هرچند در این دیدگاه نیز توسعه و رفاه، امری مطلوب به شمار می‏آید، دین در این امر دخالت نمی‏كند و چارة كار به خود مردم واگذار شده است.

عدّه‏ ای دیگر بر خلاف گروه اوّل معتقدند كه شریعت در برابر دنیای انسان‏ها نیر بی تفاوت نبوده، همة عرصه‏های حیات فردی و جمعی آدمی را در بر می‏گیرد و برای همة مناسبات و تعاملات اجتماعی و تحرّكات فردی او پیام مشخّصی دارد. به اعتقاد اینان، اصولا" آباد كردن آخرت از طریق دنیا امكان‏پذیر است. این گروه، خود به دو دسته تقسیم می‏شوند: گروهی از آنان به رغم پذیرش شمول شریعت، در تبیین مسائل اجتماعی و اقتصادی دین، نگرش خُرد داشته، به نظام‏مند بودن شریعت معتقد نیستند. این نگرش كه وجه غالب فقه را تشكیل می‏دهد، به دنبال پاسخگویی به شبهات و مسائل مقلّدان است و هر گاه از آنان دربارة مسأله‏ای اقتصادی مثلا"پرسشی شود، در مقام پاسخ به آن بر می‏آیند بدون این كه جایگاه آن در كلّ نظام اقتصادی اسلام در نظر گرفته شود.

در مقابل، عدّة دیگری نیز از جامع‌انگاران شریعت، نظام‏مند بودن آن را معتقدند و می‏گویند: اسلام دارای نظام اقتصادی است كه هماهنگ با نظام سیاسی و فرهنگی و ... در صدد تحقق اهداف عالیه نظام است (رشاد،1379: در كتاب ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، ص14و15). همان طور كه در مقدّمه اشاره شد، شهید صدر از بنیانگذاران این تفكّر بوده است.


ادامه مطلب...

نوع مطلب : اقتصاد مقاومتی، 
برچسب ها : استاد مطهری، اندیشه اقتصادی، اقتصاد اسلامی،
چهارشنبه 25 فروردین 1395 :: نویسنده : ربیعی
ما آنگاه كه می خواهیم نظری به نظام اقتصادی اسلامی بیفكنیم . اول باید ببینیم كه نظر اسلام درباره ثروت و مال چیست ؟

ممكن است كسی بپندارد كه اسلام ، اساساً ثروت را مطرود و به عنوان یك امر پلید و دور انداختنی می شناسد، چیزی كه پلید، مطرود و دور انداختنی است، دیگر مقرراتی نمی تواند داشته باشد، به عبارت دیگر مكتبی كه نظرش درباره یك شی معین این است كه آن چیز دور افكندنی است، آن مكتب نمی تواند مقرراتی درباره آن چیز داشته باشد، همه مقرراتش این خواهد بود كه آن چیز را به وجود نیاورید، دست به آن نزنید ، دست به دست نكنید.

همچنانكه درباره مشروب چنین مقرراتی آمده است. جواب این است كه اشتباه بزرگی است این اشتبا، در اسلام مال و ثروت، هیچ وقت تحقیر نشده است، نه تولیدش، نه مبادله اش، نه مصرف كردنش، بلكه همه اینها تأكید و توصیه شده است و برای آنها شرایط و موازین مقرر شده است و هرگز ثروت از نظر اسلام دور افكندنی نیست بلكه دور افكندنش (اسراف ، تبذیر، تضییع مال) حرام قطعی است .

اشتباه از آنجا ناشی شده كه اسلام با هدف قرار دادن ثروت، با اینكه انسان فدای ثروت شود، مخالف است و سخت مبارزه كرده است، به عبارت دیگر پول پرستی را و اینكه انسان برده پول باشد و پول را به خاطر خود پول و برای ذخیره كردن و اندوختن بخواهد كه "والذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشر هم بعذاب الیم"(1) نام این حالت ، حرص و آز است . و یا پول را فقط برای پر كردن شكم و برای عیاشی و بیكاری و ولگردی بخواهد كه نام آن شهوترانی است . [اینها را محكوم كرده است] .

در این حالت پول خواستن توأم است با دنائت و پستی و محو شخصیت انسانی در پول و فقدان هر گونه شخصیت انسانی و شرافت معنوی. نقطه مقابل، این است كه انسان، پول را به عنوان یك وسیله برای فعالیت و عمل و تسهیل و تولید بخواهد. در این صورت پول، تابع آن هدف كلی است كه انسان پول را برای آن هدف می‌خواهد . حدیثی از رسول اكرم: " نعم المال الصالح للرجل الصالح"

مولوی مضمون این حدیث را به قلم نظم آورده است و می گوید: مال را گر بهر دین باشی حمول نعم مال صالح خواندش رسول آب در كشتی هلاك كشتی است ور بود در زیر كشتی پشتی است تشبیه ثروت و انسان به دریا و كشتی از آن نظر كه در یك وضع او را غرق می كند و در خود محو می كند و شخصیت او را محو می سازد و در صورت دیگر نه تنها ضربه به شخصیت او نمی زند، وسیله‌ای منحصر است برای رسیدن به مقصد و تكمیل شخصیت خود.

پی نوشت :

1- سوره مبارکه توبه آیه 34
منبع:
نظری به نظام اقتصاد اسلامی اثر استاد مطهری صفحه18-19
نوع مطلب : اقتصاد مقاومتی، 
برچسب ها : اسلام، اقتصادی اسلامی، مال و ثروت،
یکشنبه 15 فروردین 1395 :: نویسنده : ربیعی
اقتصادی که از آن به‌عنوان اقتصاد مقاومتی یاد می‌شود، مردم‌بنیاد است؛ یعنی با اراده و سرمایه و حضور مردم تحقق می‌یابد، حال در این میان دولت می‌تواند به‌عنوان نهاد حاکمیتی با وضع قوانین مختلف، شرایط را جهت بهبود فعالیت مردم در راستای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی تغییر دهد. در این مقاله، به این وظایف پرداخته می‌شود.

اقتصاد دولتی را می‌توان از دو منظر مورد توجه و تمییز قرار داد. ابتدا از جهت نقش مردم در ساختارسازی و زیربنای اقتصادی و وجه دوم که می‌تواند نقش دولت در اقتصاد را حداکثری در نظر گرفت و پایه‌ریزی سیستم اقتصادی را بر پایه‌ی نقش دولت و بخش عمومی بنا نهاد. در مقاله‌ی قبل، سعی بر آن داشتیم تا نقش مردم را در اقتصاد مقاومتی مد نظر قرار دهیم و در آن، با پرداختن به نقش مردم، به تمایزات اقتصاد دولتی و اقتصاد مقاومتی اشاره نمودیم.

در این مسئله، سعی بر آن داریم تا تمایزات اقتصاد مقاومتی را بر پایه‌ی نقش دولت و حجم دولت در ساختار اقتصادی خارج‌شده از اجرای اقتصاد مقاومتی در ساختاری همگون با این استراتژی از حیث نظریه‌پردازی اقتصادی بپردازیم. در بخش عمومی و نقش‌پذیری دولت در ساختار ترسیمی اقتصاد مقاومتی، یک زمینه‌سازی و هموارسازی شرایط مناسبات و ملاحظات ساختاری در اولویت نقش‌های دولت دیده می‌شود. در این نقش حاکمیتی، دولت به‌عنوان قانون‌گذار و واضع سیاست برای بهبود شرایط ایفای نقش مردم فعالیت می‌نماید که با توجه به محوری بودن نقش مردم، دولت در تسهیل مسیر اجرای وظایف ایشان در شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی، نقشی حیاتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایفا می‌کند.
 
نقش دولت را در زمینه‌ی مناسب‌سازی شرایط و هموارسازی مسیر خلق اقتصاد مقاومتی را می‌توان به هفت محور تقسیم‌بندی نمود:

1. ایجاد نظام تربیتی و آموزشی متناسب پرورش نیروهای مفید و کارآمد
هر سیستمی برای ایجاد صحیح ساختاری و تناسب آن با دیگر بخش‌ها نیازمند نیروی انسانی متناسب و همگون خود است که پرورش و تربیت این نیروها از الزامات پیشبرد اهداف مدنظر سیستم به حساب می‌آید. از این رو، ایجاد نظامی نیروساز و کارآمد از جهت اهداف پیش روی اقتصاد مقاومتی، که بر پایه‌ی جنبش نرم‌افزاری و اقتصاد دانش‌بنیان پایه‌ریزی شده است، ضروری می‌نماید. کارآمدسازی نیروی انسانی، با توجه به آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای هم باید اصولی و با برنامه در دستور کار آموزشی مردم قرار بگیرد و نقش یادگیری حین عمل در پرورش کارآفرینان به صورت محوری مدنظر باشد. نظام آموزشی سیال و منحصر به فرد، که پرورش افرادی خلاق و به دور از تمرکز به حفظیات و کپی‌برداری تربیت می‌شوند، می‌تواند در بنا نهادن اقتصاد مقاومتی بسیار مؤثر و مفید باشد.


ادامه مطلب...

نوع مطلب : اقتصاد مقاومتی، 
برچسب ها : اقتصاد مقاومتی، دولت، تولید داخلی،
یکشنبه 10 آبان 1394 :: نویسنده : ربیعی
توجه به ظرفیت‌های داخلی در کنار استفاده از ارزش افزوده منابع طبیعی و داخلی می تواند تکیه اقتصاد کشور را به نفت کاهش دهد تا آن را از تکانه‌ها و فشارهای خارجی ایمن کند.امروز جمهوری اسلامی ایران با توجه به هجمه های بسیار زیاد استکبار و غرب در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی و فرهنگی با واژه‌ها و مفاهیم جدید و نوینی مواجه شده است، مفاهیمی چون شبیه خون فرهنگی، جنگ نرم، تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی، قدرت نرم، جنبش نرم‌افزاری و خیلی واژه‌ها و مفاهیم  دیگری که هر کدام از آنها تفاسیر متعددی از زبان افراد و شخصیت‌های حکومتی و نظام جمهوری اسلامی را با خود به همراه داشته است.

اینکه ایران در سال‌های اخیر به کشوری قدرتمند و مطرح به ویژه در عرصه‌های سیاسی تبدیل شده و در بسیاری از کنگره‌ها و جلسات مهم سیاسی در سطح دنیا نام ایران به گوش می‌خورد شکی نیست و نشان از قدرت تاثیرگذاری آن در سطح جهانی و به ویژه منطقه خاورمیانه است.اما نباید فراموش کرد که یکی از مسائل مهم و استراتژیک برای تاثیرگذاری و رقابت بیشتر در دنیا مباحث اقتصادی است، یعنی داشتن اقتصادی با ثبات نسبی و پویا. مبحث اقتصاد یکی از چالش برانگیزترین موضوعات این روزهای کشورهای جهان بوده است حتی برای کشورهای اروپایی و غربی که همیشه داعیه داشتن اقتصاد قوی و پر رونق را داشته اند به نحوی که آنها را نیز مجبور کرد از واژه «اقتصاد ریاضتی» نام ببرند.

ایران نیز به دلیل داشتن موقعیت ژئوپولتیک و حضور موثر در عرصه‌های سیاست خارجی به خصوص در منطقه خاورمیانه همواره کانون توجهات سایر کشورها بوده است، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ فرهنگی و اقتصادی. همین موارد کافی است تا با اندکی تامل به نفوذ ایران در منطقه و بویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس پی ببریم اما نکته حائز اهمیت این است که در سالهای اخیر علی رغم پیشرفت در عرصه‌های مختلف علمی اما در حوزه اقتصادی با مشکلات و چالش‌هایی روبرو بوده‌ایم و در کنار آن نیز شدت یافتن تحریم‌های یک جانبه غرب علیه ایران به منظور متوقف کردن برنامه‌های صلح آمیز هسته‌ای نیز مزید بر علت شده است تا مسئولان نظام بیش از پیش به مباحث اقتصادی بها دهند و وقت و برنامه ریزی بیشتری را صرف این امور اقتصادی کنند.

در این باره رهبر معظم انقلاب در شهریور سال 1389 در دیدار با کارآفرینان برای نخستین بار واژه «اقتصاد مقاومتی» را مطرح و آن را به عنوان یک روش مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشور عنوان کردند و در همین دیدار بود که مقام معظم رهبری «اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برای جهش» را معرفی کردند، واژه‌ای که به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است.با توجه به اینکه در واپسین روزهای سال با نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی به گفته رهبر انقلاب قرار گرفته‌ایم بد نیست گریزی به مفهوم و معنای این واژه یعنی «اقتصاد مقاومتی» بزنیم که در این راستا نیز حضرت آقا تاکیدات ویژه‌‌ای داشته‌اند و همواره مسئولان حکومتی و مملکتی را به این امر مهم فرا خوانده‌اند.اگر تمام نظریه‌ها و کتب اقتصادی دنیا را مطالعه کنید، نظریه یا تجربه‌ای مدون و مکتوب درباره «اقتصاد مقاومتی» نخواهید یافت، در تمام متون و کتاب‌های اقتصاد، هیچ پیشینه نظری یا عملی از تحریم بانک مرکزی نخواهید دید و از آن ‌جا که این امر تاکنون سابقه نداشته، چگونگی واکنش به آن هم امری بدیع است.

نتیجه اینکه شاید در شرایط فعلی اقتصاددانان کشور نیز نتوانند از نظریه‌های متداول برای حل مشکل و مسئله‌ خود بهره بگیرند و اینکه جنبش نرم‌افزاری و الگوی اسلامی- ایرانی اداره‌ جامعه، شکل بدیعی به خود می‌گیرد که الهام‌بخش جمیع ملت‌های آزاده خواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد جمهوری اسلام ایران در این هیاهوی جهانی باید در مواجه با چنین رخدادهایی در نوآوری، ابتکار، نظریه‌پردازی و الگوسازی در عرصه‌های مختلف بیش از پیش فعال باشد.


ادامه مطلب...

نوع مطلب : اقتصاد مقاومتی، 
برچسب ها : اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی، مقام معظم رهبری،
جمعه 1 آبان 1394 :: نویسنده : ربیعی
پس از ابلاغیه سیاست های اقتصاد مقاومتی، رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی در حرم مطهر رضوی به سؤالات و ابهاماتی که در این باره مطرح شده بود پاسخ دادند.

1. اقتصاد مقاومتی چه هست و چه نیست؟ خصوصیّات مثبت آن و خصوصیّات منفی و سلبیِ آن چیست؟
یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ما است ــ این آن جنبه‌ی مثبت ــ امّا منحصر به کشور ما هم نیست؛ یعنی بسیاری از کشورها، امروز با توجّه به این تکانه‌های اجتماعی و زیروروشدن‌های اقتصادی‌ای که در این بیست سی سال گذشته اتّفاق افتاده است، متناسب با شرایط خودشان به فکر یک چنین کاری افتاده‌اند. پس مطلب اوّل اینکه این حرکتی که ما داریم انجام میدهیم، دغدغه‌ی دیگر کشورها هم هست؛ مخصوص ما نیست.

2. اقتصاد مقاومتی درون‌زا  به چه معناست؟
این اقتصاد درون‌زا است. درون‌زا است یعنی چه؟ یعنی از دل ظرفیّتهای خود کشور ما و خود مردم ما میجوشد؛ رشد این نهال و این درخت، متّکی است به امکانات کشور خودمان؛ درون‌زا به این معنا است.

3. آیا درون‌زایی اقتصاد مقاومتی همان درون‌گرایی اقتصاد است؟
درون‌گرا نیست؛ یعنی این اقتصاد مقاومتی، به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمان را محصور میکنیم و محدود میکنیم در خود کشور؛ نه، درون‌زا است، امّا برون‌گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه میشود. بنابراین درون‌زا است، امّا درون‌گرا نیست. اینها را که عرض میکنم، برای خاطر این است که در همین زمینه‌ها الان قلمها و زبانها و مغزهای مغرض، مشغول کارند که [القا کنند] «بله، اینها میخواهند اقتصاد کشور را محدود کنند و در داخل محصور کنند». انواع و اقسام تحلیل‌ها را برای اینکه ملّت را و مسئولان را از این راه ـ که راه سعادت است ـ جدا بکنند دارند میکنند. من عرض میکنم تا برای افکار عمومی‌مان روشن باشد.

4. آیا اقتصاد مقاومتی، اقتصادی دولتی است؟
این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ی مردم، سرمایه‌ی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا میکند. امّا «دولتی نیست» به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیّتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیّت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعّالیّت اقتصادی دستِ مردم است، مال مردم است؛ امّا دولت ـ به‌عنوان یک مسئول عمومی ـ نظارت میکند، هدایت میکند، کمک میکند. آن جایی که کسانی بخواهند سوء‌استفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند، جلوی آنها را میگیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، به آنها کمک میکند. بنابراین آماده‌سازی شرایط، وظیفه‌ی دولت است؛ تسهیل میکند.

چهارم، گفتیم این اقتصاد، اقتصاد دانش‌بنیان است یعنی از پیشرفتهای علمی استفاده میکند، به پیشرفتهای علمی تکیه میکند، اقتصاد را بر محور علم قرار میدهد؛ امّا معنای آن این نیست که این اقتصاد منحصر به دانشمندان است و فقط دانشمندان میتوانند نقش ایفا کنند در اقتصاد مقاومتی؛ نخیر، تجربه‌ها و مهارتها ـ تجربه‌های صاحبان صنعت، تجربه‌ها و مهارتهای کارگرانی که دارای تجربه و مهارتند ـ میتواند اثر بگذارد و میتواند در این اقتصاد نقش ایفا کند. اینکه گفته میشود دانش‌محور، معنای آن این نیست که عناصر با تجربه‌ی صنعتگر یا کشاورز که در طول سالهای متمادی کارهای بزرگی را بر اساس تجربه انجام داده‌اند، اینها نقش ایفا نکنند؛ نخیر، نقش بسیار مهمّی هم به عهده‌ی اینها است.


ادامه مطلب...

نوع مطلب : اقتصاد مقاومتی، 
برچسب ها : مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی، پرسش،
جمعه 24 مهر 1394 :: نویسنده : ربیعی
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی  در پیامی بمناسبت آغاز سال 1393 هجری شمسی، با تبریک سال نو و نوروز به همه  هم میهنان و ایرانیان عزیز در سراسر جهان بخصوص خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و مجاهدان راه اسلام و ایران، سال جدید را سال «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامگذاری کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تقارن سال جدید با ایام شهادت بانوی بزرگ جهان اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از خداوند متعال مسالت کردند: این تقارن، امکان بهره گیری مضاعف از انوار هدایت الهی و برکات فاطمی را برای ملت ایران فراهم سازد.

ایشان در ترسیم افق سال نو، دو مسئله اقتصاد و فرهنگ را مهم تر از مسائل دیگر بر شمردند و تاکید کردند: برای تحقق شعار سال 93 یعنی «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» تلاش مشترک مسئولان  و آحاد مردم ضروری است.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به نقش اساسی و برجسته مشارکت و حضور مردم در «زندگی و سازندگی کشور» خاطرنشان کردند: هم در اقتصاد و هم در فرهنگ، کار بدون حضور مردم پیش نخواهد رفت و گروههای گوناگون مردمی باید با اراده و عزم راسخ ملّی در این عرصه ها نقش آفرینی کنند.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: مسئولان هم موظفند با توکل به خداوند و با تکیه بر مردم، در هر دو عرصه اقتصاد و فرهنگ، مجاهدانه وارد میدان عمل شوند.

ایشان تاکید کردند: آنچه در سال جدید پیش رو داریم، عبارت است از اقتصادى که به کمک مسئولان و مردم شکوفایى پیدا کند، و فرهنگى که با همت مسئولان و مردم بتواند سمت و سوى حرکت بزرگ کشور و ملت ما را معین کند.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربه ها و عبرتهای گذشته در تصمیم گیری های آینده، به ارزیابی کیفیت تحقق شعار «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» پرداختند و گفتند: در سال 92، حماسه سیاسی با حضور مردم و تلاش مسئولان در عرصه های مختلف نظیر انتخابات، راهپیمایی های بزرگ و عرصه های دیگر به بهترین شکل تحقق پیدا کرد و با دست به دست شدن قدرت اجرایی در کمال امنیت و آرامش، حلقه  جدیدی از سلسله طولانی مدیریت کشور شکل گرفت.

رهبر انقلاب مسئله اقتصاد را برای مردم و کشور مسئله ای مهم خواندند و با اشاره به برخی تلاشهای قابل تقدیر در زمینه حماسه اقتصادی افزودند: البته در سال گذشته حماسه اقتصادی به شکل مورد انتظار محقق نشد که لازم است این حماسه در سال جدید به وجود آید.

ایشان «سیاست های اقتصاد مقاومتی» را زیر ساخت فکری و نظری تحقق حماسه اقتصادی خواندند و تأکید کردند: در پرتو این سیاستها اکنون زمینه  لازم برای تلاش مضاعف فراهم است.

حضرت آیت الله خامنه ای در پیام نوروزی همچنین از خداوند متعال برای همه ایرانیان عزیز، جوانان، خانواده ها، کودکان و مردان و زنان این سرزمین پر افتخار، در سال جدید تنِ سالم، شادابی، آرامش روحی، محبت، پیشرفت و تعالی و سعادت آرزو کردند.نوع مطلب : اقتصاد مقاومتی، 
برچسب ها : مسئولان، اقتصاد و فرهنگ، حماسه اقتصادی،
جمعه 17 مهر 1394 :: نویسنده : ربیعی
( کل صفحات : 13 )    ...   2   3   4   5   6   7   8   ...   
درباره وبلاگاین ملت راه را پیدا کرده . اصلا محاسباتشان اشتباه است ؛ نمیفهمند چه کار باید بکنند و چه کار دارند میکنند . خب ، اما فشار می آورند ؛ فشار اقتصادی از راه تحریمها . ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور بوجود بیاوریم. (بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور 1389/6/16)
نظرسنجی
به نظر شما برای کارآمدسازی اقتصاد مقاومتی تاکید بر کدام عامل ضروری تر است؟

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :1
  • بازدید دیروز :1
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات