ذکر امروز
معرفی کتاب

کتاب «نقشه راه اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری» در راستای تبیین مفهوم و بیان الزام‌ها و ارکان اقتصاد مقاومتی که مشتمل بر بیانات، رهنمودها و سیاست‌های امور اقتصادی رهبری است، در سه بخش و 10 فصل به همت ابراهیم زارعی گردآوری و از سوی انتشارات ایران منتشر شده است.

امکانات جانبی


حمایت می کنیم
علم و فناوری یکی از یاه های اقتدار اقتصادی یک ملت است . یک ملت با داشتن دانش پیشرفته ، فناوری پیشرفته ، هم به ثروت میرسد . هم به استغنای سیاسی میرسد ، هم آبرومند میشود ، هم دستش قوی میشود هم به خاطر کلیدی بودن مسئله ی پیشرفت علم و فناوری ، من نسبت به این مسئله حساسم .

از راه های مختلف ، کانال های مختلف ، گزارش های متفاوتی را تقریبا به طور مستمر دریافت میکنم و میتوانم به شما قاطعانه عرض کنم که سطح پیشرفتهای کشور بسیار بیشتر از آن چیزی است که تاکنون به اطلاع مردم رسیده است . ( بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم رضوی
1391/1/1 )
نوع مطلب : اقتصاد مقاومتی، 
برچسب ها : مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی، علم و فناوری،
پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : ربیعی
علم نافع
علاوه بر این ، علم مجرد و به تنهایی هم کافی نیست ؛ علم را باید وصل کنیم به فناوری ، فناوری را باید وصل کنیم به صنعت ، و صنعت را باید وصل کنیم به توسعه ی کشور . صنعتی که مایه ی توسعه و پیشرفت کشور نباشد ، برای ما مفید نیست ؛ علمی که به فناوری تولید نشود ، فایده یای ندارد و نافع نیست .

وظیفه ی دانشگاهها سنگین است ؛ وظیفه ی آموزش و پرورش سنگین است ؛ وظیفه ی مراکز تحقیقاتی و مراکز پژوهشی سنگین است .(بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم رضوی
1385/1/1 )
نوع مطلب : اقتصاد مقاومتی، 
برچسب ها : مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی، علم نافع،
پنجشنبه 24 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : ربیعی
سیاست های اصل 44 ، یک تحول بزرگ
مسئله اقتصاد مهم است ؛ اقتصاد مقاومتی مهم است . البته اقتصاد مقاومتی الزاماتی دارد . مردمی کردن اقتصاد ، جزو الزامات اقتصاد مقاومتی است . این سیاست  های اصل 44 که اعلام شد ، میتواند یک تحول به وجود بیاورد ؛ و این کار باید انجام بگیرد .البته کارهائی انجام گرفته و تلاش های بیشتری باید بشود .

بخش خصوصی را باید توانمند کرد غ هم به فعالیت اقتصادی تشویق بشوند ، هم سیستم بانکی کشور ، دستگاه های دولتی کشور و دستگاه هائی که می تواند کمک کنند – مثل قوه ی مقننه و قوه ی قضائیه – کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد شوند . ( بیانان در دیدار کارگزاران مظام
1391/5/3 )
نوع مطلب : اقتصاد مقاومتی، 
برچسب ها : مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد،
چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : ربیعی
جنگ اقتصادی هم یکی دیگر است . می خواهند ملت ایران را از لحاظ مسائل اقتصادی در تنگنا قرار دهند . من عرض میکنم میدان برای تحرک اقتصادی ملت ایران باز است . با سیاستهای اصل 44 که ابلاغ شد و دولت هم مجدانه دنبال این است که اینها را تحقق ببخشد و باید هم دنبال کند ، میدان کار اقتصادی باز است ، نه فقط برای افرادی که ثروتمندند ، حتی برای آحاد مردم .

از سیاست های اصل 44 همه باید استفاده کنند . کسانی که  توانایی سرمایه گذاری را با اجنماع و شرکت انجام دهند ، اینها راه دارد . آحاد مردم و صنوف مختلف مردم می توانند سرمایه گذاری کنند ؛ می توانند در این راه با یکدیگر شریک شوند و سهیم باشند ...

مسئولین دولتی باید راه های مشارکت مردم را در فعالیتهای اقتصادی به آنها بگویند .این سیاست ها به معنای تولید ثروت عمومی برای جامعه است . ( بیانات در دیدار زائرین حرم رضوی
1386/1/1 )
نوع مطلب : اقتصاد مقاومتی، 
برچسب ها : مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی، تولید ثروت عمومی،
دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : ربیعی
سعی کنیم نگاه سوسیالیستی و مارکسیستی بر تفکر اقتصادی ما غلبه پیدا نکند . آنها نگاهشان نگاه دیگری است . در نظام  سوسیالیستی ، نفس سرمایه محکوم است ؛ در نظام اسلامی به هیچ وجه اینجوری نیست ؛ سرمایه محکوم نیست ، سوء استفاده از سرمایه محکوم است .

نمی شود هم کسی بگوید آقا سرمایه طبیعتش سوء استفاده است . نخیر ، اینجوری نیست . میتوان با مقرارت درست ، با مدیریت صحیح ، سرمایه  را در جهت درستی هدایت کرد و راه برد . بنابراین آنچه که ما در سیاست های اصل 44 مطرح کردیم ، به هیچ وجه با اقتصاد عدالت محور منافاتی ندارد ؛ بلکه به یک معنا مکمل و متمم آن است . ( بیانات در دیدار با دانشجویان
1391/5/17 )
نوع مطلب : اقتصاد مقاومتی، 
برچسب ها : مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی، اصل 44،
سه شنبه 25 فروردین 1394 :: نویسنده : ربیعی
یک هدف دیگر ، مدیریت مصرف حاملهای انرژی است . ما چون یک کشور نفت خیز بودیم ، از اول عادت کردیم بنزین را ، گاز را ، گازوئیل را ، نفت سفید را بدون ملاحظه مصرف کنیم .مصرف ما از مصرف بسیاری از کشورها – شاید به یک معنا از همه ی کشور – بیشتر و بی رویه تر بوده است . این هدفمندی یارانه ها ، کشور را به صرفه جویی در مصرف حاملهای انرزی می کشاند .

آمارهائی که منتشر شده است و آمارهای مورد قبول است ، به ما نشان می دهد که تا همین امروز اگر قانون هدفمندی یارانه ها اجرا نمی شد ، مصرف بنزین در کشور تقریبا دو برابر مصرفی بود که امروز انجام می گیرد. وقتی که تولید داخلی بنزین به قدر مصرف نیست ، ما مجبوریم چه کار کنیم ؟ باید بنزین را وارد کنیم ؛ یعنی دست ملت ایران را زیر کارد بدخواهان و دشمنان باشد. با این کار ف صرفه جوئی شد.( بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم رضوی
1391/1/1 )نوع مطلب : اقتصاد مقاومتی، 
برچسب ها : مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی، مدیریت مصرف،
شنبه 8 فروردین 1394 :: نویسنده : ربیعی
این کار ، کار بزرگی است ؛ کار مهمی است . یکی از هدفهای این قنون ، عبارت است از توزیع عادلانه ی یارانه هائی که نظام و دولت به مردم میدهد . من قبلا در یک صحبتی شرح دادم که یارانه ها همیشه به صورت نامتعادل و غیر عادلانه در بین قشرهای مختلف مردم تقسیم میشده است ؛ طبیعت کار یارانه ی عمومی همین است .

با هدفمندی یارانه ها ، در واقع  یک تعادلی ، یک اجرای عدالتی در تقسیم و توزیع یارانه ها وجود پیدا کرده است . و من خبرهای موثقی از سراسر کشور دارم که حاکی از آن است که این کار در بهبود زندگی طبقات ضعیف نقش موثر داشته است . این یکی از هدفهاست ، که مهمترین هدف و مقصد از این قانون هم همین است . ( بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی
1391/1/1 )
نوع مطلب : اقتصاد مقاومتی، 
برچسب ها : مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی، بهبود زندگی،
یکشنبه 17 اسفند 1393 :: نویسنده : ربیعی
هدفمند کردن یارانه ها هم در جهت شکل دادن به اقتصاد ملی است ؛ که اینها میتواند هم رونق ایجاد کند – در تولید ، در اشتغال – و هم موجب رفاه شود غ اینها مایه ی رشد تولید کشور ، رشد اقتصادی کشور ، مایه ی اقتدار یک کشور است .

با رشد تولید ، یک کشور در دنیا اقتدار حقیقی و آبروی بین المللی پیدا می کند . این کار بایستی به انجام برسد . ( بیانات در دیدار کارگزاران نظام
1391/5/3 )
نوع مطلب : اقتصاد مقاومتی، 
برچسب ها : مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی، هدفمند کردن یارانه ها،
پنجشنبه 7 اسفند 1393 :: نویسنده : ربیعی
یک هدف دیگر ، اصلاح ساختار تولید و اصلاح ساختار اقتصاد کشور است . چرخه تولید در کشور ، چرخه معیوبی بوده است . آنچه را که ما در مجموعه ی تولیدی کشور به دست می آوریم ، با مصرف بیشتر ، هزینه ی بیشتر و دستاورد و بازده کمتر بوده است .

طبق تشخیص کارشناسان اقتصادی – که همه بر آن اتفاق نظر دارند – هدفمندی یارانه ها میتواند این را اصلاح کند ؛ حالت پر مصرف و کم بازده را از تولید کشور بستاند و مصرف و بازده را در تولید متعادل کند. ( بیانات در زائرین و مجاورین حرم رضوی
1391/1/1 )
نوع مطلب : اقتصاد مقاومتی، 
برچسب ها : مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی، هدفمندی یارانه ها،
پنجشنبه 30 بهمن 1393 :: نویسنده : ربیعی
اقتصاد مقاومتی تحریم بنزین را خنثی کرد
همین مسئله ی سهمیه بندی بنزین که اشاره کردند ، جواب داد . اگر چنانچه بنزین سهیمه بندی نمی شد ، امروز مصرف بنزین ما از صد میلیون لیتر در روز بالاتر می رفت . توانستند این را کنترل کنند ؛ که خب ، امروز در یک حد خیلی خوب هست .

حتی باید جوری باشد که هیچ به بیرون نیازی نباشد ، که الحمدالله نیست . تحریم بنزین را در برنامه داشتند ؛ اقتصاد مقاومتی تحریم بنزین را خنثی کرد . و بقیه ی چیزهائی که مورد نیاز کشور است . ( بیانات در دیدار کارگزاران نظام
1391/5/3 )
نوع مطلب : اقتصاد مقاومتی، 
برچسب ها : مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی، تحریم بنزین،
جمعه 24 بهمن 1393 :: نویسنده : ربیعی
( کل صفحات : 13 )    ...   5   6   7   8   9   10   11   ...   
درباره وبلاگاین ملت راه را پیدا کرده . اصلا محاسباتشان اشتباه است ؛ نمیفهمند چه کار باید بکنند و چه کار دارند میکنند . خب ، اما فشار می آورند ؛ فشار اقتصادی از راه تحریمها . ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور بوجود بیاوریم. (بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور 1389/6/16)
نظرسنجی
به نظر شما برای کارآمدسازی اقتصاد مقاومتی تاکید بر کدام عامل ضروری تر است؟

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :1
  • بازدید دیروز :1
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات