یک هدف دیگر ، مدیریت مصرف حاملهای انرژی است . ما چون یک کشور نفت خیز بودیم ، از اول عادت کردیم بنزین را ، گاز را ، گازوئیل را ، نفت سفید را بدون ملاحظه مصرف کنیم .مصرف ما از مصرف بسیاری از کشورها – شاید به یک معنا از همه ی کشور – بیشتر و بی رویه تر بوده است . این هدفمندی یارانه ها ، کشور را به صرفه جویی در مصرف حاملهای انرزی می کشاند .

آمارهائی که منتشر شده است و آمارهای مورد قبول است ، به ما نشان می دهد که تا همین امروز اگر قانون هدفمندی یارانه ها اجرا نمی شد ، مصرف بنزین در کشور تقریبا دو برابر مصرفی بود که امروز انجام می گیرد. وقتی که تولید داخلی بنزین به قدر مصرف نیست ، ما مجبوریم چه کار کنیم ؟ باید بنزین را وارد کنیم ؛ یعنی دست ملت ایران را زیر کارد بدخواهان و دشمنان باشد. با این کار ف صرفه جوئی شد.( بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم رضوی
1391/1/1 )برچسب ها :
 ,   ,   ,