به نظر من یکی از بخش های مهمی که می تواند این اقتصاد مقاومتی را پایدار کند ، همین کار شماست ؛ همین شرکت های دانش بنیان است ؛ این یکی از بهترین مظاهر و یکی از موثرترین مولفه های اقتصاد مقاومتی است ؛ این را باید دنبال کرد . ( بیانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئولان شرکت های دانش بنیان 1391/5/8 )برچسب ها :
 ,   ,   ,