پیشرفت مادی کشور در درجه اول ، متوقف بر دو عنصر است : یک عنصر ، عنصر علم است ؛ یک عنصر ، عنصر  تولید است . اگر علم نباشد ، تولید هم صدمه می بیند ؛ کشور با علم پیش می رود . اگر علم باشد ، اما بر اساس این علم و بر بنیاد دانش ، تولید تحول و تکامل و افزایش پیدا نکند ، باز کشور درجا میزند . عیب کار ما در دوران حکومت طواغیف  این بود که نه تنها علم داشتیم ، و چون علم نبود ، نه تولید متکی بر پایه ی علم و پیشرونده و رشدیابنده داشتیم .

لذا دنیا وقتی وارد میدان صنعت شد ، پیش رفت ، قاره ی آسیا که دیرتر از اروپا وارد میدان صنعت شده بود ، پیش رفت ؛ ولی ما بر اثر حکومت این  طواغیف و شرائط گوناگون ، عقب ماندیم . اگر می خواهیم جبران کنیم – که می خواهیم ، و ملتمان حرکت هم کرده است و به میزان زیادی پیش هم رفته است – باید به علم و تولید اهمیت بدهیم ؛ باید در مراکز علم ، در مراکز تحقیق ، با شکلهای نو و مدرن پیگیری شود . ( بیانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئولان شرکت های دانش بنیان
1391/5/8 )
برچسب ها :
 ,   ,   ,