کار آفرینی از شرایط واقعی ایجاد اقتصاد مقاومتی
ما باید یک اقتصادی مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاوریم . امروز کارآفرینی معنایش این است . دوستان درست گفتند که ما تحریمها را دور میزنیم ، بنده هم یقین دارم. ملت ایران و مسئولین کشور تحریمها را دور میزنند ؛ ترحیم کنندگان را ناکام میکنند ؛ مثل مواردی دیگری که در سالهای گذشته و در زمینه های سیاسی بود که یک اشتباهی کردند ، یک حرکتی انجام دادند ، بعد خودشان مجبور شدند برگردند ، یکی یکی عذرخواهی کنند . چند مورد یادتان هست لابد دیگر . حالا جوانها نمیدانند .

در این ده بیست سال اخیر ، از این کارها چند بار نجام دادند . این دفعه هم همین جور است . البته تحریم برای ما جدید نیست ، ما سی سال است تو تحریمیم . همه ی این کارهائی که شده است ، همه ی این حرکت عظیم ملت ایران ، در فضای تحریم انجام گرفته ؛ بنابراین کاری نمی توانند بکنند . خب ، ولی این دلیلی است برای همه ی مسئولان و دلسوزان کشور که خود را موظف بدانند ، مکلف بدانند به ایجاد کار ، به تولید ، به کار آفرینی ، به پر رونق کردن روزافزون  این کارگاه عظیم ؛ که کشور ایران حقیقتاً  امروز یک کارگاه عظیمی است . همه خودشان را باید موظف بدانند . ( بیانات در دیدار جمعی از کار آفرینان سراسر کشور
1389/6/16 )برچسب ها :
 ,   ,   ,