در محیط کار و تلاش اقتصادی کشور ، ابتکار وجود داشته باشد . من عرض میکنم چخ خوب است کارخانه هایی که در کشور ما وجود دارند ؛ چه آنهایی که در اختیار دولت است و چه آنهایی که در اختیار مردم است امروز تعداد زیادی از واحدهای تولیدی در اختیار مردم و مال خود مردم است یک مقدار از درآمدشان را برای تحقیق ، برای پیشبرد کار و برای کیفیت بخشیدن به کالای تولیدیشان صرف کنند . چرا ما باید بنشینیم که دیگری در اروپا ، یا در یک گوشه ی دیگر دنیا تحقیقی بکند و ما از او یاد بگیریم ؟! مگر ما کمتر از آنها هستیم ؟! مگر ما کمتر می فهمیم؟!

پس باید تحقیقات کنند ، ابتکار کنند ، تولید را جلو ببرند ، صنعت را جلو ببرند ، تولید را از لحاظ کیفیت و کمیت بالا ببرند . این هم یک شرط ؛ ابتکار داشتن و نوآروی . چیزی را به بازار خواست بشر در سطح جهان عرضه کنید که چشم ها را به طرف شما بگرداند و به آن احساس احتیاج کنند . فقط ادعا نباشد . در این میدان باید واقعا عمل باشد . این هم شرط است . ( بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران
1380/2/28 )
برچسب ها :
 ,   ,   ,