کارهای اساسی باید بشود
کارهای اساسی باید بشود ..از ابعاد مختلف ، کارهای گوناگونی باید انجام بگیرد : مسئله ی تقویت مهارتها در محیط کار ، مسئله ی نگرشهای درست مدیریتی ، مسئله ی توانمند  سازی نیروی کار ، مسئله ایجاد احساس امنیت ؛ هم برای کارگر ، هم برای سرمایه گذار – یعنی برنامه ها ، قوانین و مقررات باید جوری باشد که هم گارگر احساس امنیت کند و خاطر جمع باشد ، هم سرمایه گذار احساس امنیت کند – مسئله ی مواجهه ی درست با اخلال اقتصادی . ( بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران
1380/2/28 )
برچسب ها :
 ,   ,   ,