از همه ظرفیتها و قابلیت ها و استعدادهایی که در این کشور وجود دارد ، باید استفاده شود . همه ی نیازهای این کشور – نیازهای امروز ، حتی زمینه ی نیازهای فردا – باید در تصیمیم گیریها دیده شود . باید عدالت ، محور و اساس باشد .

باید امنیت همه جانبه مورد توجه باشد ؛ امنیت اجتماعی ، امنیت اقتصادی ، امنیت فرهنگی ، امنیت آبرویی ، مردم در نظام جمهوری اسلامی باید احساس کنند که جان و مال و فرزندان و ناموس و فکر و غقیده و سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی شان برخوردار از امنیت است . ( بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران
1380/2/28 )
برچسب ها :
 ,   ,   ,