در راه پیشرفت ، توقف ممنوع است ؛ خودشگفتی ممنوع است ؛ غفلت ممنوع است ؛ اشرافیگری ممنوع است ؛ لذت جویی ممنوع است ؛ به فکر جمع کردن زخارف دنیا افتادن ، برای مسئولین ممنوع است . با این ممنوعیتها که میتوانیم به قله برسیم .

ما داریم در دامنه حرکت می کنیم . ما هنوز به قله نرسیده ایم ؛ با آن فاصله داریم . آن روزی که ملت ایران به قله برسد ، دشمنی ها تمام خواهد شد . آن روزی که ملت ایران به قله برسد ، معارضه های خباثت آلود به پایان خواهد رسید . ما تا آن روز فاصله داریم . حرکت را باید بی وقفه ادامه دهیم .

من به جوانها ، به مسئولین ، به دانشجویان ، به علما بزرگوار ، به کسانی که توانائی سخن گفتن با مردم دارند ، به کسانی که تاثیر گذاری بر روی اذها مردم دارند ، عرض میکنم : ما بایستی این حرکت به سمت پیشرفت را بی وقفه ادامه دهیم ؛ هم در زمینه سیاست ، هم در زمینه ی علم و فناوری ، هم بخصوص در زمینه اخلاق و معنویت .

خودمان را تهذیب کنیم ، خودمان را اصلاح کنیم ، عیوب خودمان را بشناسیم و در صدد رفع آن عیوب بربیائیم . اگر این کار را بکنیم ، این موانعی که دشمنان ما بر سر راه ما ایجاد میکنند ، اثر نخواهد گذاشت . تحریم اثری ندارد . تحریم نمی تواند ملت ایران را از حرکت رو به جلو باز بدارد . تنها اثری که این تحریم های یکجانبه و چند جانبه بر روی ملت ایران میگذارد ، این است که نفرت و دشمنی از غرب در دل مردم ما عمیق تر می شود . ( بیانات در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی (ره)
1391/3/14 )برچسب ها :
 ,   ,   ,