امروز کشور ما تشنه ی فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری  مطمئن است . و این همه به فضائی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده ی کار و همه قشرها ، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امورمالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند .

اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی ، قطع نشود ، سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب ، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد . کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد . ( بیانات مقام معظم رهبری
1380/2/10 ) برچسب ها :
 ,   ,   ,