از اعلی مرتبه ی نفوذ یک روحانی در گذشته ، این بود که امور فردی محض را که تازه همه هم عمل نمی کردند و دلبخواهی بود روی کاغذ بنویسد و پخش کند و آنهایی که دلشان می خواست بگویند ما مقلد آن آقا هستیم ، به همه و یا بخشی از آن عمل کنند .

این جا ، آنکه امروز هست ، کجا ؟ امروز ، روحانیت است که بر تمام دستگاه های اقتصادی کشور مشرف است . امروز ، اگر آن شخص روحانی که سیاستهای کشور را او باید بگذارد یعنی مقام رهبری گویند که مثلا شما در بخش صنعت با فلان خصوصیات ، حق ندارید یک ریال سرمایه گذاری کنید ، دولت در آن بخش ، یک ریال سرمایه گذاری نخواهد کرد .

امروز ، سیاست گذاری روحانی می تواند مملکت را به سمت کشاورزی بکشاند ، یا به سمت صنعتی بکشاند ، خدای نکرده به سمت وابستگی بکشاند ف یا به سمت خودکفایی و استقلال و شکوفایی اقتصادی سوق دهد ، یا به سمت رکود اقتصادی بکشاند . این کجا ، آن کجا ؟ اصلا قابل مقایسه است ؟ سعه ی کار شما و حوزه های علیمه ، این قدر تفاوت کرده است . ( بیانات در جمع فضلا و طلاب و روحانیون مشهد
1369/1/4 )
برچسب ها :
 ,   ,   ,