اگر ملتی با اتحاد کلمه در میدان اقتصاد وارد شود ، پیشرفت می کند . جنگی برایش پیش اید و وارد شود ، پیشرفت می کند . با وحدت ملی ، آبروی ملت را بهتر می شود حفظ کرد .

یک ملت ، تمام آرمانهای بزرگ خودش را در سایه ی وحدت ملی می تواند به دست آورد .اختلاف ، تفرق کلمه ، جدایی دلها از یکدیگر ، رو در رو قرار دادن جناحها و گروهها و اشخاص و شخصیت ها با یکدیگر ، نمی تواند هیچ خدمتی بکند . بنابراین ، این یک اصل است که امیدوارم همه رعایت کنند . این خواست و مطالبه ی ما از مسوولانی است که با افکار عمومی مردم سرو کار دارند . ( بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی
1379/1/6 )
برچسب ها :
 ,   ,   ,