یکی از دوستان اطلاع دادند که یک ستاد دانشجوئی برای تحقیق در اقتصاد مقاومتی تشکیل شده . کار بسیار جالبی است . اینجور کارهای عمیق ، همان چیزی است که کشور به آن احتیاج دارد . شما باید فکر کنید ، مطالعه کنید ، تحقیق  کنید . این تحقیقها اگر به درد آن دستگاه مسئول هم نخورد یا به کار او نیاید یا نپسندد ، قطعاً به کار شما می اید و به درد شما می خورد .

این ، کار بسیار جالبی است همچنین یکی دیگر از دوستان اطلاع دادن که در دانشگاه شریف مرکز مطالعاتی ای تشکیل شده و در این زمینه ها کار می کنند . اینها بسیار کارهای مهمی است . این انگیزه ی جوان دانشجو و فکور ، خیلی برای اینده کشور مهم است . ( بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان
1390/5/19 )
برچسب ها :
 ,   ,   ,