اسلام طرفدار دو قدرت است: یكی قدرت روحی و دیگر قدرت اقتصادی.

طرفدار قدرت روحی است به این معنی كه می گوید از ناحیه اخلاقی شما باید این قدر قوی و نیرومند باشید كه به دنیا و مافیهایش، اعتنا نداشته باشید، بنده و اسیر دنیا نباشید. چه عالی می فرماید امیرالمؤمنین(ع): "الزهد كله بین كلمتین من القرآن" (1) علی (ع) كه زهد را از جنبه قوت روحی تفسیر می كند می فرماید: خدا در قرآن بیان كرده "لكیلا تأسوا علی مافاتكم و لا تفرحوا بما آتكم" (2) وقتی از ناحیه روحی به این مقام رسیدید كه اگر تمام دنیا به شما رو بیاورد، شادی زده و اسیر نمی شوید و اگر تمام دنیا را از شما بگیرند، روحتان شكست نمی خورد، در این صورت شما زاهد هستید. اسلام طرفدار دو قوت است. این دو قوت مربوط به مسئله زهد و دنیاست. از ناحیه روحی اینقدر ما باید قوی و نیرومند باشیم كه مال و ثروت دنیا نتواند ما را بنده خودش قرار بدهد و از نظر اقتصادی باید كوشش كنیم مال و ثروت را از طریق مشروع در اختیار خودمان بگیریم تا بتوانیم از این قدرت مادی و اقتصادی استفاده كنیم.

وقتی كه دانستید، اسلام طرفدار این دو قدرت است (قدرت اخلاقی و قدرت اقتصادی) ، [در قیاس خواسته اسلام با خودمان] می بینید ما زاهدهایی هستیم كه در هر دو ناحیه طرفدار ضعف هستیم و ضعف داریم. ما زاهدی هستیم كه همیشه از قدرت اقتصادی ، از ثروت دوری گزیده ایم، یعنی ضعف را انتخاب كرده ایم ، مردمی كه پول و ثروت نداشته باشند، مسلم است كاری را كه از اقتصاد ساخته است، نمی توانند انجام بدهند.

از ناحیه روحی هم اتفاقاً ضعیف هستیم، چون وقتی ما خودمان را به این ترتیب تربیت كردیم كه به وسیله دور نگهداشتن خود از مال دنیا به خیال خودمان زاهد شدیم، یك روز كه دنیا به همان زاهد ها روی می آورد، می بینیم اختیار از كفش بیرون رفت. می بینیم نه از ناحیه روحی قوی هستیم و نه از ناحیه اقتصادی . پس زهد در اسلام، قوت و قدرت روحی است . با این قدرت و قوت روحی ، مال و ثروت دنیا كه قدرت دیگری است ، نه تنها به شما صدمه نمی زند بلكه در خدمت شما قرار می گیرد.

پی نوشت ها :
1- نهج البلاغه فیض الاسلام ، حكمت 431 صفحه 1291.

2- سوره حدید ، آیه 23.
منبع : نظری به نظام اقتصاد اسلامی اثر استاد مطهری صفحه 127-128برچسب ها :
 ,   ,   ,