اگر مشاهده می کنید که ملتهایی پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی یا سیادت سیاسی و اقتصادی پیدا کرده اند ثروتمند شده اند و عزتی پیدا کرده اند هر چه هست ، تابع تلاش است . این یکی از اصول اسلامی است که « من کان یرید العاجلۀ عجّلنا له فیها ما نشاء لمن نرید » ؛ این مربوط به کسانی است که دنیا را می خواهند .

آن کسانی که دنبال ارزشها هستند و دنیای ارزشی را که همان آخرت است ، و آخرت الهی را که همان ثواب الهی است ف می خواهند ، آن ها هم همین طورند ؛ « و من اراد الاخرۀ و سعی لها سعیها و هو مومن و فاولئک کان سعیهم مشکورا » بعد می فرماید : « کلّا نمدّ هولاء و هولاء » ؛ ما همه را کمک می کنیم ؛ این ها را و آن ها را .

هر کس تلاش کرد ، در همان راهی که تلاش کرده است ، خدا به او کمک می کند ، تلاش ، معیار و میزان برای به دست آوردن دستاوردهاست .(بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی
1382/11/21 )
برچسب ها :
 ,   ,   ,