اگر فرض کنیم که رفع دشمنی ممکن باشد ، فقط با اقتدار و عزّت و استقلال ایران ممکن است ؛ نه با ذلّت ، نه با احتیاج . اگر ایران اسلامی به همّت شما جوان ها و به همّت این نسل رو به رشد امروز ، مدارج علمی را طی کند و از لحاظ صنعت و صنعت برتر ، فناوری و فناوری برتر و علمی که امروز مورد نیاز است ، بتواند سهم وافری را به خودش اختصاص دهد که نتوانند به او زور بگویند ؛ بتواند قدرت نظامی خودش و پایه های اقتصادی کشور زا مستحکم کند ، بتواند این محرومیتها را برطرف کند ، بتواند از منابع سرشار و غنی این کشور در همه جا بهره برداری کند ، بتواند معرفت سیاسی را در آحاد مردم بالا ببرد ، آن وقت ممکن است دشمنی آن ها کم شود .

بنابراین اگر ممکن باشد ، آن روز ممکن خواهد بود . (بیانات در دیدار جمع کثیری از جوانان استان اردبیل
1379/5/5 )
برچسب ها :
 ,   ,