عزیزان من ! بعضی کسان از اسم جهاد می رمند ! خیال می کنند که تاسیس یک کشور ، ایجاد تمّدن ، نظم در زندگی ، پیشرفت در زندگی مادّی و معنوی و رفاه مشروع برای انسانها  ، با جهاد نمی سازد و جهاد ضّد این هاست ! چه خطایی ! چه غلطی !

بدون جهاد  هیچ چیز بدست نمی آید ؛ نه دنیا و نه آخرت . بدون جهاد ، در مقابل گرگ بی دست و پای بیابان هم نمی شود ایستاد ؛ چه رسد به گرگ های بسیار خطرناک دنیای سیاست و دنیای اقتصاد و سر پنجه های خونینی که میلیونها انسان را دریدند و نابود کردند و خوردند و بردند !

مگر یک ملت بدون جهاد می تواند سرش را بالا بگیرید ؟ مگر یک ملت بدون جهاد می تواند طعم عزّت را بچشد ؟ مگر یک ملت بدون جهاد می تواند در میان ملتهای دنیا شان و موقعیتی پیدا کند ؟ ( بیانات در مراسم صبحگاه لشکر سید الشهدا(ع)
1377/7/26 )
برچسب ها :
 ,   ,   ,