کشورهای تحت سلطه هرگز یک اقتصاد درست و حسابی نداشته اند . گاهی یک رونق ظاهری داشته اند ، که می بینید در بعضی از کشورهای تحت سلطه رو نق ظاهری دارند ؛ اما ساخت اقتصادی خراب است ؛ یعنی اگر یک شیر را رویشان ببندند ؛ یک حساب را مسدود کنند ، یا تصرف اقتصادی کنند ، همه چیز فرو خواهد ریخت و نابود خواهند شد .

شما دیدید که یک سرمایه دار توانست چند کشور آسیای جنوب شرقی را در مدت دو سه ماه به ورشکستگی برساند ؛ آن هم دو سه تا کشوری که توسعه ی نسبتاً خوب و رونق اقتصادی داشتند . رئیس یکی از همین  کشورها در همان روزها به مناسبتی به تهران آمده بود و با بنده ملاقات کرد و گفت همین قدر به شما بگویم که ما در یک شب بکلی فقیر شدیم !

یک سرمایه دار آمریکایی ، یهودی مثل نخی که به یکباره می کشند و یک بنا ؛ بنای عروسکی ، روی هم می ریزد ، عمل کرد و یک نخ را کشید و همه چیز را به هم ریخت . آمریکاییها آنجایی که لازم داشتند ، پنجاه ، شصت میلیارد تزریق کردند – پنجاه میلیارد به یکی ، سی میلیارد به یکی دیگر – اما آنجایی که لازم نداشته باشند ، تزریق نمی کنند و آن کشور را به خاک سیاه می نشانند . البته تزریق کردن یعنی اینکه دوباره همان ساخت عروسکی را به شکل دیگری برپا کنند . به هر حال ، نمی گذارند اقتصاد این کشورها استحکام پیدا کند . (بیانات در دیدار جمعی از مسئولان جهاد دانشگاهی 1383/4/1 )
برچسب ها :
 ,   ,   ,