ما باید هر کدام نقش خودمان را بشناسیم و آن را ایفاء کنیم . یکی از بخش های ما ، اقتصاد است و خاصیت اقتصاد در یک چنین شرائطی ، «اقتصاد مقاومتی» است ، یعنی اقتصادی که همراه باشد با مقاومت در مقابل کارشکنی دشمن ، خباثت دشمن ؛ دشمنانی که ما داریم . ( بیانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئولان شرکت های دانش بنیان 1391/5/8 )برچسب ها :
 ,   ,