هم دانشگاه ها ، هم دستگاه های دولتی ، هم آحاد مردمی که خوشبختانه توانائی و استعداد این کار را دارند ، چه از لحاظ علمی ، چه از لحاظ توانائی های مالی ، باید تلاش کنند مسئولیت زمان  خود و مقطع تاریخی حساس خود را بشناسند . به آن عمل کنند .

اینکه ما عرض کردیم « اقتصاد مقاومتی » ، این یک شعار نیست ؛ این یک واقعیت است . کشور دارد پیشرفت می کند . ما افق های بسیار  بلند  و نوید بخشی را در مقابل خودمان مشاهده می کنیم . خب ، بدیهی است که حرکت به سمت این افق ها ، معارضها و معارضه هائی هم دارد .

بعضی از این معارضه ها انگیزه های اقتصادی دارد ، بعضی انگیزه های سیاسی دارد ؛ بعضی منطقه ای است ، بعضی بین المللی است . این معارضه ها در مواردی هم منتهی میشود به همین فشارهای گوناگونی که مشاهده میکنید ؛ فشارهای سیاسی ، تحریم ، غیر تحریم ، فشارهای تبلیغاتی – اینها هست – لیکن در لابه لای این مشکلات ، در وسط این خارها ، گام های استوار و همتها و تصمیمهائی هم وجود دارد که بناست از وسط این خارها عبور کند و خودش را به نقطه ی مورد نظر برساند ؛ وضع کشور الن اینجوری است . ( بیانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئولان شرکت های دانش بنیان
1391/5/8 )برچسب ها :
 ,   ,   ,