یک بُعد دیگر این مسئله ی تعادل در مصرف و مدیریت مصرف این است که ما از تولید داخلی استفاده کنیم ؛ این راه همه ی دستگاه های دولتی توجه داشته باشند – دستگاه های حاکمیتی ، مربوط به قوای سه گانه – سعی کنند هیچ تولید غیر ایرانی را مصرف نکنند ، همت  را  بر این بگمارند . ( بیانات در دیدار با کارگزاران نظام 1391/5/3 )
برچسب ها :
 ,   ,   ,