استحکام اقتصاد داخلی
اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم ، مسئله ی تورم حل خواهد شد ؛ مسئله ی اشتغال حل خواهد شد ؛ اقتصاد داخلی به معنای کلمه استحکام پیدا خواهد کرد . اینجاست که دشمن با مشاهده ی این وضعیت ، مایوس و نا امید خواهد شد . وقتی دشمن مایوس شد  تلاش دشمن ، توطئه ی دشمن ، کید دشمن هم تمام خواهد شد . ( بیانات در حرم رضوی 1391/1/1 )
برچسب ها :
 ,   ,   ,