اگر ملت ایران با همت خود ، با عزم خود ، با آگاهی و هوشمندی خود ، با همراهی و کمک مسئولان ، با برنامه ریزی درست بتواند مشکل تولید داخلی را حل کند و در این میدان پیش برود ، بدون تردید بر چالشهائی که دشمن آن را فراهم کرده است ، غلبه ی کامل و جدی پیدا خواهد کرد . بنابراین مسئله ی تولید ملی ، مسئله مهمی است .

اگر ما توانستیم  تولید داخلی را رونق ببخشیم ، مسئله ی تورم حل خواهد شد ؛ مسئله ی اشتغال حل خواهد شد ؛ اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد . اینجاست که دشمن با مشاهده ی این وضعیت ، مایوس و نا امید خواهد شد . و قتی دشمن مایوس شد ، تلاش دشمن ، توطئه دشمن ، کید دشمن هم تمام خواهد شد . ( بیانات در حرم رضوی
1391/1/1 )
برچسب ها :
 ,   ,   ,