مردمی که کار نکنند ، مردمی که ابتکار نداشته باشند ، مردمی که خود را موظف به اداره ی کشور و تولید نیاز های خودشان نداند ، مردمی که فقط مصرف را بلد باشند و تولید را بلد نباشند ، کشور و کسانی را که در راس کارند در وضعیتی بدی قرار خواهند داد .

ملتی می تواند در مقابل پر روها ، پر توقع ها ، گردنه بگیر ها و زیاده طلب های دنیا – مثل آمریکا – بایستد و مقاومت و از حق خود دفاع کند ، که بگوید به شما فلان چیز را نمی فروشیم ، بگوید : خوب ؛ بهتر ! نفروشید . شما که به ما بفروشید ، ما تنبل می شویم و خودمان تولید نمی کنیم .

می گوییم « آقا بسته بندی شده می آید .» شما که به ما مجانی بدهید ، پول هم از ما نگیرید ، به ما خیانت کرده اید . اگر شما دَرِ داد وستد را با ما ببندید و بُنجلهای خودتان را به طرف مملکت ما سرازیر نکنید ، به نفع ماست . برای اینکه ما روحیه ی کار ، نشاط ، تلاش و تولید پیدا خواهیم کرد . ( بیانات در دیدار جمعی از کارگزاران و معلمان
1374/2/13 )برچسب ها :
 ,   ,   ,