فرهنگ سازی برای مصرف کالاهای ساخت داخل ، نیازمند تفکر ، مطالعه ، نگاه عمیق ، برنامه ریزی و در نظر گرفتن ابعاد روانشناختی اجتماعی این موضوع است که صدا و سیما و دیگر دستگاه های تبلیغاتی باید در این خصوص اهتمام جدی داشته باشند . ( 1391/1/15 ) برچسب ها :
 ,   ,   ,