کاهش وابستگی به نفت
کاهش وابستگی به نفت یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی است . این وابستگی ، میراث شوم صد ساله ی ماست . ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد ، استفاده کنیم و تلاش کنیم نفت را با فعالیت های اقتصادی درآمدزای دیگری جایگزین کنیم ، بزرگترین حرکت مهم را در زمینه ی اقتصاد انجام داده ایم .

امروز صنایع دانش بنیان از جمله کارهائی است که میتواند این خلا را تا میزان زیادی پُر کند . ظرفیتهای گوناگونی در کشور وجود دارد که میتواند این خلا را پُر کند . همت را بر این بگماریم ؛ برویم به سمت این که هر چه ممکن است ، وابستگی خودمان را کم کنیم . ( بیانات در دیدار کارگزاران نظام
1391/5/3 )برچسب ها :
 ,   ,   ,