من چند سال قبل از این گفتم – البته آن وقت مسئولین دولتی از این حرف  هیچ استقبالی نکردند – ما باید به جائی برسیم که اگر یک روزی به خاطر قضایای سیاسی ، اقتضائات سیاسی ، یا اقتضائات اقتصادی در دنیا ، اراده کردیم که صادرات خودمان را مثلا برای مدت  پانزده روز یا یک ماه متوقف کنیم ، بتوانیم .

شما ببینید این کار چه قدرت عظیمی را برای یک کشور تولید کننده ی نفت به وجود می آورد که یک وقت اگر اراده کرد ، بگوید آقا من از امروز تا بیست روز نفت صادر نمیکنم . ببینید چه حادثه ای در دنیا به وجود می آید . امروز ما نمی توانیم این کار را بکنیم ، چون به این درآمد احتیاج داریم . اگر یک روزی اقتصاد کشور از درآمد نفت و صادرات نفت برید شود ف این توان را ملت ایران و نظام اسلامی در ایران به دست خواهد آورد ؛ که تاثیری گذاری اش در دنیا فوق العاده است . ما باید به اینجا برسیم . خب این حمایت میخواهد ؛ باید از صادرات حمایت بشود . ( بیانات در دیدار فعالان بخش های اقتصادی کشور
1390/5/26 )برچسب ها :
 ,   ,   ,