من ده ، دوازده سال پیش به مسئولان آن روز گفتم آن روزی انسان در قضیه نفت احساس رضایت می کند ، که کشور قادر باشد با اختیار خودش اعلام کند که من مصلحت می دانم امروز تولیدم را فلان قدر کم کنم ؛ امروز سر فلان تعداد چاه کشور را طبق مصلحت کشور می خواهم ببندم ؛ امروز می خواهم صادرات نفتم را این قدر کم کنم و نفت را در کارهای غیر سوخت مصرف کنم – سوخت ، بدترین استفاده ی از نفت است و دنیا الی ما شاء ا... استفاده های بهتر از سوخت نفت را کشف می کند و پیش می رود – آن روز ما می توانیم خوشحال باشیم و به نفت خشنود باشیم . ( بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام 1385/3/29 )برچسب ها :
 ,   ,   ,