اقتصاد مقاومتی تحریم بنزین را خنثی کرد
همین مسئله ی سهمیه بندی بنزین که اشاره کردند ، جواب داد . اگر چنانچه بنزین سهیمه بندی نمی شد ، امروز مصرف بنزین ما از صد میلیون لیتر در روز بالاتر می رفت . توانستند این را کنترل کنند ؛ که خب ، امروز در یک حد خیلی خوب هست .

حتی باید جوری باشد که هیچ به بیرون نیازی نباشد ، که الحمدالله نیست . تحریم بنزین را در برنامه داشتند ؛ اقتصاد مقاومتی تحریم بنزین را خنثی کرد . و بقیه ی چیزهائی که مورد نیاز کشور است . ( بیانات در دیدار کارگزاران نظام
1391/5/3 )
برچسب ها :
 ,   ,   ,