ذکر امروز
معرفی کتاب

کتاب «نقشه راه اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری» در راستای تبیین مفهوم و بیان الزام‌ها و ارکان اقتصاد مقاومتی که مشتمل بر بیانات، رهنمودها و سیاست‌های امور اقتصادی رهبری است، در سه بخش و 10 فصل به همت ابراهیم زارعی گردآوری و از سوی انتشارات ایران منتشر شده است.

امکانات جانبی


حمایت می کنیم
اسلام دو نوع پیوند با اقتصاد دارد: پیوند مستقیم از طریق یك سری مقرّرات اقتصادی دربارة مالكیت، مبادلات، مالیات‏ها و... و مباحث مفصل در تحت عنوان كتاب بیع، اجاره، ارث و وقف و... . پیوند غیر مستقیم از طریق اخلاق مانند سفارش به امانت، عدالت، احسان و منع دزدی و خیانت و رشوه.

مباحث اقتصادی به شكل عام آن، دارای سابقة بسیار طولانی است و كتاب‏های عقاید اقتصادی به طور معمول از افكار افلاطون و ارسطو در قبل از میلاد مسیح و از فارابی و ابن خلدون و سن توما در قرون وسطا یاد كرده و در نهایت، اندیشه‏های مركانتالیست‏ها و فیزیوكرات‏ها را در جایگاه بنیانگذاران دانش اقتصاد به شكل جدید آن می‏دانند.

مباحث اقتصادی، بین دانشمندان و متفكّران اسلامی، به صورت پراكنده و نیز به صورت موضوعی و بیش‌تر با صبغة فقهی به چشم می‏خورد؛ امّا اقتصاد اسلامی به گونه كلاسیك آن سابقة دیرینی ندارد. نخستین كسی كه بحث اقتصاد را به صورت جدّی در عرصه علوم اسلامی مطرح كرد، شهید بزرگوار صدر بود كه با كتاب ارزشمند اقتصادنا، تحوّلی را در این زمینه پدید آورد و حتی در بین دانشمندان اهل سنّت نیز جای خود را باز كرد. در ایران، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، متفكّرانی چون شهید بهشتی و شهید مطهری به مناسبت، مطالبی را در بحث اقتصاد طرح كرده‏اند.

یكی از ویژگی‏های شهید مطهری این بود كه به مسائل اجتماعی حسّاسیت خاص داشته، هرگاه با پدیده‏ای مواجه می‏شد كه ذهن متفكّران زمان خود را به خود مشغول كرده بود، با تلاش و پیگیری خاصّ خود، به تحقیق دربارة آن می‏پرداخت. در بحث اقتصاد، وی چند كتاب مستقل نگاشته و در سایر تألیفات خود نیز به مناسبت بدان پرداخته است. در این مقاله، با استفاده از آثار استاد، سعی برتبیین اندیشة اقتصادی آن بزرگوار دربارة نظام اقتصادی اسلام مطابق با ادبیات فعلی می‏پردازیم.نكتة قابل توجّه در این مطالعه این است: در وضعی كه نگرش اكثر فقیهان به اقتصاد، از زاویة خرد و حلّ مسائل فردی بوده، شهید مطهری معتقد به نظام‏مند بودن اسلام در همة عرصه‏ها و از جمله اقتصاد بوده است.

قلمرو دین در امور دنیایی
به‌طور كلّی درباره حوزه دخالت دین در امور دنیا، دیدگاه‏های گوناگونی وجود دارد. برخی، مأموریت پیامبران را صرفا" پرورش ابعاد روحی و تربیتی انسان دانسته، به دین اقلّی معتقدند و می‏گویند: خداوند، سامان دادن امور دنیایی آدمیان را به خودشان واگذاشته است و به تعبیر برخی از اینان، «ابلاغ پیام‏ها و انجام كارهای اصلاحی و تكمیل دنیا در سطح مردم دور از شأن خدای انسان و جهان است و تنزّل دادن پیامبران به حدود ماركس‏ها، پاستورها و گاندی‏ها یا جمشید و بزرگمهر و همورابی است»

وی در بخش دیگری از مقالة خود گفته است:آن‌چه در هیچ یك از سرفصل‏ها و جاهای دیگر دیده نمی‏شود، این است كه گفته شود آن را فرستادیم تا به شما درس حكومت و اقتصاد و مدیریت اصلاح امور زندگی دنیا و اجتماع بدهد .

برخی از نویسندگان معاصر نیز با این بیان كه «دین، اصلا" در تدبیر دنیا دخالت نكرده و آن را به عقلا وانهاده است»، به تبیین این دیدگاه می‏پردازند . هرچند در این دیدگاه نیز توسعه و رفاه، امری مطلوب به شمار می‏آید، دین در این امر دخالت نمی‏كند و چارة كار به خود مردم واگذار شده است.

عدّه‏ ای دیگر بر خلاف گروه اوّل معتقدند كه شریعت در برابر دنیای انسان‏ها نیر بی تفاوت نبوده، همة عرصه‏های حیات فردی و جمعی آدمی را در بر می‏گیرد و برای همة مناسبات و تعاملات اجتماعی و تحرّكات فردی او پیام مشخّصی دارد. به اعتقاد اینان، اصولا" آباد كردن آخرت از طریق دنیا امكان‏پذیر است. این گروه، خود به دو دسته تقسیم می‏شوند: گروهی از آنان به رغم پذیرش شمول شریعت، در تبیین مسائل اجتماعی و اقتصادی دین، نگرش خُرد داشته، به نظام‏مند بودن شریعت معتقد نیستند. این نگرش كه وجه غالب فقه را تشكیل می‏دهد، به دنبال پاسخگویی به شبهات و مسائل مقلّدان است و هر گاه از آنان دربارة مسأله‏ای اقتصادی مثلا"پرسشی شود، در مقام پاسخ به آن بر می‏آیند بدون این كه جایگاه آن در كلّ نظام اقتصادی اسلام در نظر گرفته شود.

در مقابل، عدّة دیگری نیز از جامع‌انگاران شریعت، نظام‏مند بودن آن را معتقدند و می‏گویند: اسلام دارای نظام اقتصادی است كه هماهنگ با نظام سیاسی و فرهنگی و ... در صدد تحقق اهداف عالیه نظام است (رشاد،1379: در كتاب ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، ص14و15). همان طور كه در مقدّمه اشاره شد، شهید صدر از بنیانگذاران این تفكّر بوده است.


ادامه مطلب...

نوع مطلب : اقتصاد مقاومتی، 
برچسب ها : استاد مطهری، اندیشه اقتصادی، اقتصاد اسلامی،
چهارشنبه 25 فروردین 1395 :: نویسنده : ربیعی
اسلام دو پیوند با اقتصاد دارد: مستقیم و غیر مستقیم.

پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد از آن جهت است كه مستقیماً یك سلسله مقررات اقتصادی درباره مالكیت ، مبادلات ، مالیاتها، حجرها، ارث، صدقات، وقف، مجازات های مالی یا مجازاتهایی در زمینه ثروت و ... دارد.

اسلام كتاب "البیع، الاجاره ، كتاب الوكاله، كتاب الرهن، كتاب الارث ، كتاب الهبه، كتاب الوقف" دارد و از طرف دیگر می دانیم اصل "نؤمن ببعض ونكفر ببعض" همانطور كه قرآن كریم می فرماید، مطرود است، علیهذا یا باید اسلام را در بست بپذیریم و یا باید در بست رد كنیم. پیوند غیر مستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است. در این جهت برخی مذاهب دیگر نیز كم و بیش چنین می باشند.

اسلام مردم را توصیه می كند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار، منع دزدی ، خیانت و رشوه همه اینها در زمینه ثروت است و یا قسمتی از قلمروی این مفاهیم ثروت است. تا حدود مسائل اقتصادی روشن نشود، حدود عدالت، امانت، عفت، احسان و همچنین حدود دزدی، خیانت و رشوه روشن نمی شود.منبع: نظری به نظام اقتصاد اسلامی اثر استاد مطهری صفحه 17-16نوع مطلب : اقتصاد مقاومتی، 
برچسب ها : اسلام و اقتصاد، استاد مطهری، اقتصاد اسلامی،
دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : ربیعی
اسلام طرفدار دو قدرت است: یكی قدرت روحی و دیگر قدرت اقتصادی.

طرفدار قدرت روحی است به این معنی كه می گوید از ناحیه اخلاقی شما باید این قدر قوی و نیرومند باشید كه به دنیا و مافیهایش، اعتنا نداشته باشید، بنده و اسیر دنیا نباشید. چه عالی می فرماید امیرالمؤمنین(ع): "الزهد كله بین كلمتین من القرآن" (1) علی (ع) كه زهد را از جنبه قوت روحی تفسیر می كند می فرماید: خدا در قرآن بیان كرده "لكیلا تأسوا علی مافاتكم و لا تفرحوا بما آتكم" (2) وقتی از ناحیه روحی به این مقام رسیدید كه اگر تمام دنیا به شما رو بیاورد، شادی زده و اسیر نمی شوید و اگر تمام دنیا را از شما بگیرند، روحتان شكست نمی خورد، در این صورت شما زاهد هستید. اسلام طرفدار دو قوت است. این دو قوت مربوط به مسئله زهد و دنیاست. از ناحیه روحی اینقدر ما باید قوی و نیرومند باشیم كه مال و ثروت دنیا نتواند ما را بنده خودش قرار بدهد و از نظر اقتصادی باید كوشش كنیم مال و ثروت را از طریق مشروع در اختیار خودمان بگیریم تا بتوانیم از این قدرت مادی و اقتصادی استفاده كنیم.

وقتی كه دانستید، اسلام طرفدار این دو قدرت است (قدرت اخلاقی و قدرت اقتصادی) ، [در قیاس خواسته اسلام با خودمان] می بینید ما زاهدهایی هستیم كه در هر دو ناحیه طرفدار ضعف هستیم و ضعف داریم. ما زاهدی هستیم كه همیشه از قدرت اقتصادی ، از ثروت دوری گزیده ایم، یعنی ضعف را انتخاب كرده ایم ، مردمی كه پول و ثروت نداشته باشند، مسلم است كاری را كه از اقتصاد ساخته است، نمی توانند انجام بدهند.

از ناحیه روحی هم اتفاقاً ضعیف هستیم، چون وقتی ما خودمان را به این ترتیب تربیت كردیم كه به وسیله دور نگهداشتن خود از مال دنیا به خیال خودمان زاهد شدیم، یك روز كه دنیا به همان زاهد ها روی می آورد، می بینیم اختیار از كفش بیرون رفت. می بینیم نه از ناحیه روحی قوی هستیم و نه از ناحیه اقتصادی . پس زهد در اسلام، قوت و قدرت روحی است . با این قدرت و قوت روحی ، مال و ثروت دنیا كه قدرت دیگری است ، نه تنها به شما صدمه نمی زند بلكه در خدمت شما قرار می گیرد.

پی نوشت ها :
1- نهج البلاغه فیض الاسلام ، حكمت 431 صفحه 1291.

2- سوره حدید ، آیه 23.
منبع : نظری به نظام اقتصاد اسلامی اثر استاد مطهری صفحه 127-128نوع مطلب : اقتصاد مقاومتی، 
برچسب ها : اقتصاد اسلامی، زهد، قدرت اقتصادی،
دوشنبه 6 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : ربیعی
درباره وبلاگاین ملت راه را پیدا کرده . اصلا محاسباتشان اشتباه است ؛ نمیفهمند چه کار باید بکنند و چه کار دارند میکنند . خب ، اما فشار می آورند ؛ فشار اقتصادی از راه تحریمها . ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور بوجود بیاوریم. (بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور 1389/6/16)
نظرسنجی
به نظر شما برای کارآمدسازی اقتصاد مقاومتی تاکید بر کدام عامل ضروری تر است؟

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :1
  • بازدید دیروز :1
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات